Online přihláška

O přijetí přihlášky rozhoduje datum odeslání registrace a rezervačního poplatku.

Zarezervuj své místo včas. Abychom mohli volně dýchat, pohybovat se a aby mohl lektor být každému do detailu osobním koučem, kapacita každého workshopu je min.4 a max. 8 účastníků, počítáno bez modelů.

 Vaši rezervaci potvrdíme emailem. Jako přihláška bude evidována až po uhrazení  50% zálohy na č.ú.: 4314610379/0800

 Jako specifický symbol uveď dat.svého narození bez mezer, čárek a teček. Pro ostatní formy úhrady kurzovného kontaktujte, prosím, studijní oddělení .