AKTUALNĚ

...pokud možno...

Zajímá Vás, jaké to je fotit fotoaparátem téměř za milión ? Nás to také zajímalo. Byli jsme přizváni k projektu reklamního focení tímto superstrojem a tady můžete kouknout na výsledky : https://www.youtube.com/watch?v=YT3SQwmgv3o&feature=youtu.be

Oslavujeme malé vítězství, Hana Moslerová lektor M.U.I. postoupila do finále prestižní soutěže týmů vizážista a kadeřník Creative Image team 2018. Máme radost a děkujeme modelkám Tereze Hudákové, Táni Bystroňové a fotografce Nikole Šrajerové.  ( https://vlasyvizaz.sk/finalisti-creative-image-team-by-pavel-bauer)

V lednu 2018 jsme pracovali na bezvadném projektu skvělého režiséra Davida Vignera, a to při natáčení zajímavého filmu Zranitelní. Těšíme se na jeho uvedení do škol a kin a přejeme hodně štěstí ...


  • Po zralé úvaze se vedení školy rozhodlo zveřejnit svůj postoj k návykovým látkám a drogám. M.U.I. Ostrava je především vzdělávací institucí, přestože v uměleckých oborech a zejména již dospělých lidí. Nově písemně a předem deklaruje, že na kurzech, workshopech a jiných vzdělávacích akcích pořádaných M.U.I. Ostrava není přípustné (ze strany studentů, lektorů i všech zaměstnanců M.U.I.), jakékoliv užití omamných či návykových látek včetně alkoholu. Při podezření na porušení tohoto ustanovení bude pověřený zástupce M.U.I. oprávněn provést ověření skutečnosti předem sjednaným způsobem. Na tento bude od 3.1.2018 každý student před nástupem studia předem upozorněn a svůj souhlas s postupem v případě podezření na užití návykových látek, drog či alkoholu stvrdí podpisem ve smlouvě o studiu. Předem žádáme potenciální uchazeče, aby se v případě že užívají návykové či omamné látky a drogy o studium na M.U.I. v žádné formě neucházel

  • Vedení školy rovněž rozhodlo o písemném zpracování etických pravidel chování (v reálném životě, ale i v mediálním světě a na sociálních sítích) platných pro lektory, zaměstnance a studenty nejen při studiu na M.U.I, ale také mimo něj a jejichž dodržování bude striktně vyžadovat.
  • Byla nalezena shoda a zveřejněn studijní plán na rok 2018, je k nahlédnutí zde na webových stránkách ve složce STUDIUM.
  • Timing, rozpis kurzů a workshopů na rok 2018 je aktuálně v přípravě ( předpokládané zveřejnění koncem ledna / začátkem února 2018).
  • Akreditační komise MŠMT ČR bohužel vrátila k dopracování žádost o udělení akreditace nového vysokoškolského oboru umělecký maskér, které M.U.I. předložilo. Předpokládané otevření oboru tak v letošním roce 2018/2019 pravděpodobně nebude možné a je odloženo.


CO PŘIPRAVUJEME NA ROK 2018 ?

Je toho spousty na co se budete moci těšit, všechno je v urputných přípravách. Ale abychom alespoň něco málo prozradili, kromě mnoha jedinečných novinek z nabídky kurzů a workshopů vedených těmi nejlepšími z lektorů ve svých oborech, jsme se rozhodli rozšířit i nabídku služeb pro veřejnost. Otevřeme profesionální Brow bar k dokonalé úpravě obočí a službu profesionálního bělení zubů. Fotografie z M.U.I. tak budou ještě dokonalejší, a nezůstane jen u nich. O uvedení novinek do praxe Vás budeme informovat