Online přihláška

Zarezervuj své místo včas. Abychom mohli volně dýchat, pohybovat se a aby mohl lektor být každému do detailu osobním koučem, kapacita každého workshopu je min.4 a max. 8 účastníků, počítáno bez modelů. O přijetí přihlášky rozhoduje datum odeslání registrace a rezervačního poplatku.

 Rezervaci potvrdíme emailem, po uhrazení min. 50% zálohy na č.ú.: 4314610379/0800

 jako specifický symbol uveď dat.svého narození bez mezer, čárek a teček.